Cysylltu

efo Ni

Ysgol Penmachno,

Penmachno,

Betws-y-Coed

Conwy

LL24 0PT

01690 760394

pennaeth@penmachno.conwy.sch.uk

@Ysgolpenmachno

Ysgol Penmachno © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

Cwricwlwm i Gymru

Mae cwricwlwm newydd yn dod i bob ysgol yng Nghymru yn 2022. Dysgwch fwy am y cwricwlwm ar y dudalen hon. Mae Cwricwlwm i Gymru Newydd yn Ysgol Penmachno yn cael ei ddatblygu, paratoi, cynllunio ar hyn o bryd. Rydym yn cydweithio fel clwstwr ardal ac ysgolion Dyffryn Conwy ynghlwm â GWE. Mae Llywodraeth Cymru yn datgan; “Bydd y cwricwlwm newydd yn pwysleisio ar roi i bonle ifanc y sgiliau sydd eu hangen arnynt ar gyfer bywyd. Bydd yn datblygu eu gallu i ddysgu sgiliu newydd a defnyddio’u gwybodaeth bynciol yn fwy effeithiol ac mewn ffordd fwy creadigol. Wrth i’r byd newid o’u cwmpas, byddan yn gallu addasu, a hynny mewn ffordd gadarnhaol. Hefyd, cant ddealltwriaeth ddofn o sut i lwyddo mewn byd sy’n fwyfwy digidol. Mae fframwaith cymhwysedd digidol newydd bellach yn cyflwyno sgiliau digidol ar draws y cwricwlwm, gan baratoi pobl ifanc ar gyfer y cyfleoedd a’r risgiau sydd ynghlwm wrth y byd ar-lein. Hefyd, caidd athrawon fwy o ryddig i ddysgu yn y ffyrdd a fydd, yn eu barn hwy, yn sicrhau’r deilliannau gorau i’w dysgwyr. Prif ffocws y trefniadau asesu fydd sicrhau bod dysgwyr yn deall sut man nhw’n perfformio a beth mae angen iddyn nhw ei wneud nesaf. Bydd pwyslais o’r newydd ar asesu ar gyfer dysgu fel rhan hanfodol a chraidd o ddysgu ac addysgu.” Mae gan y cwricwlwm newydd 6 Maes Dysgu a Phrofiad: Celfyddydau mynegiannol Iechyd a lles Dyniaethau (gan gynnwys addysg grefyddol) Ieithoedd, llythrynnedd a chyfarthrebu Mathemateg a rhifedd Gwyddoniaeth a thechnoleg Fe fydd sgiliau Llythrennedd, Rhifedd a Chymhwysedd Digidol yn cael eu haddysgu ar draw bob maes dysgu a phrofiad. Y 4 Diben o’r Cwricwlwm Newydd Diben y cwricwlwm newydd yw i gynorthwyo’r plant i fod yn: 1. Ddysgwyr uchelgeisiol, galluog. 2. Cyfranwyr mentrus, creadigol. 3. Dinasyddion egwyddorol, gwybodus. 4. Unigolion iach, hydrerus.
English
Llawrlwythwch Dogfen Cwricwlwm Newydd yng Nghymru
Llawrlwythwch Canllawiau CIG Rhieni a phlant

Cwricwlwm i

Gymru

Mae cwricwlwm newydd yn dod i bob ysgol yng Nghymru yn 2022. Dysgwch fwy am y cwricwlwm ar y dudalen hon. Mae Cwricwlwm i Gymru Newydd yn Ysgol Penmachno yn cael ei ddatblygu, paratoi, cynllunio ar hyn o bryd. Rydym yn cydweithio fel clwstwr ardal ac ysgolion Dyffryn Conwy ynghlwm â GWE. Mae Llywodraeth Cymru yn datgan; “Bydd y cwricwlwm newydd yn pwysleisio ar roi i bonle ifanc y sgiliau sydd eu hangen arnynt ar gyfer bywyd. Bydd yn datblygu eu gallu i ddysgu sgiliu newydd a defnyddio’u gwybodaeth bynciol yn fwy effeithiol ac mewn ffordd fwy creadigol. Wrth i’r byd newid o’u cwmpas, byddan yn gallu addasu, a hynny mewn ffordd gadarnhaol. Hefyd, cant ddealltwriaeth ddofn o sut i lwyddo mewn byd sy’n fwyfwy digidol. Mae fframwaith cymhwysedd digidol newydd bellach yn cyflwyno sgiliau digidol ar draws y cwricwlwm, gan baratoi pobl ifanc ar gyfer y cyfleoedd a’r risgiau sydd ynghlwm wrth y byd ar- lein. Hefyd, caidd athrawon fwy o ryddig i ddysgu yn y ffyrdd a fydd, yn eu barn hwy, yn sicrhau’r deilliannau gorau i’w dysgwyr. Prif ffocws y trefniadau asesu fydd sicrhau bod dysgwyr yn deall sut man nhw’n perfformio a beth mae angen iddyn nhw ei wneud nesaf. Bydd pwyslais o’r newydd ar asesu ar gyfer dysgu fel rhan hanfodol a chraidd o ddysgu ac addysgu.” Mae gan y cwricwlwm newydd 6 Maes Dysgu a Phrofiad: Celfyddydau mynegiannol Iechyd a lles Dyniaethau (gan gynnwys addysg grefyddol) Ieithoedd, llythrynnedd a chyfarthrebu Mathemateg a rhifedd Gwyddoniaeth a thechnoleg Fe fydd sgiliau Llythrennedd, Rhifedd a Chymhwysedd Digidol yn cael eu haddysgu ar draw bob maes dysgu a phrofiad. Y 4 Diben o’r Cwricwlwm Newydd Diben y cwricwlwm newydd yw i gynorthwyo’r plant i fod yn: 1. Ddysgwyr uchelgeisiol, galluog. 2. Cyfranwyr mentrus, creadigol. 3. Dinasyddion egwyddorol, gwybodus. 4. Unigolion iach, hydrerus.

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Penmachno,

Penmachno,

Betws-y-Coed

Conwy

LL24 0PT

01690 760394

pennaeth@penmachno.conwy.sch.uk

@Ysgolpenmachno

Ysgol Penmachno © 2024

Website designed and maintained by H G Web Designs

Llawrlwythwch Dogfen Cwricwlwm Newydd yng Nghymru
Llawrlwythwch Canllawiau CIG Rhieni a phlant