Cysylltu

efo Ni

Ysgol Penmachno,

Penmachno,

Betws-y-Coed

Conwy

LL24 0PT

01690 760394

pennaeth@penmachno.conwy.sch.uk

@Ysgolpenmachno

Ysgol Penmachno © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

Amdanom Ni

Staff yr Ysgol: Pennaeth: Elliw Emlyn Roberts Cadeirydd y Llywodraethwyr: Mr Eryl Owain Clerc i'r Llywodraethwyr: Pennaeth ac Athrawes Cyfnod Sylfaen: Elliw Emlyn Roberts BSc Athro Cyfnod Allweddol 2: Ffion Edwards BA TAR Athrawes CPA: Elen Roberts BA TAR Cymhorthydd Dosbarth Cyfnod Sylfaen: Teleri Lloyd Cymhorthydd Dosbarth ac Anghenion Dysgu Ychwanegol: Meira Owen Clerc Amser Cinio: Meira Owen Cymhorthyddion Clwb Brecwast: Teleri Lloyd a Meira Owen Gofalwraig a Croesi Plant: Tegwen Parry Cogyddes: Llywodraethwyr Elliw Emlyn Roberts – Pennaeth Ffion Edwards – Cynrychioli Staff Dysgu Meira Owen – Cynrychioli Staff Ategol Eryl Owain – Cadeirydd Paul Huckstep Sian Rhun Gwenno Hughes Lois Gwilym Emma Williams Claire Roberts Cinio Ysgol Darperir cinio ysgol blasus a maethlon. I weld y fwydlen presennol ewch i’r wefan: https://www.conwy.gov.uk/en/Resident/Education-and- Families/Schools/Food-in-Schools/School-Menu-Checker/School-Menu- Checker.aspx
English

Amdanom Ni

Staff yr Ysgol: Pennaeth: Elliw Emlyn Roberts Cadeirydd y Llywodraethwyr: Mr Eryl Owain Clerc i'r Llywodraethwyr: Pennaeth ac Athrawes Cyfnod Sylfaen: Elliw Emlyn Roberts BSc Athro Cyfnod Allweddol 2: Ffion Edwards BA TAR Athrawes CPA: Elen Roberts BA TAR Cymhorthydd Dosbarth Cyfnod Sylfaen: Teleri Lloyd Cymhorthydd Dosbarth ac Anghenion Dysgu Ychwanegol: Meira Owen Clerc Amser Cinio: Meira Owen Cymhorthyddion Clwb Brecwast: Teleri Lloyd a Meira Owen Gofalwraig a Croesi Plant: Tegwen Parry Cogyddes: Llywodraethwyr Elliw Emlyn Roberts – Pennaeth Ffion Edwards – Cynrychioli Staff Dysgu Meira Owen – Cynrychioli Staff Ategol Eryl Owain – Cadeirydd Paul Huckstep Sian Rhun Gwenno Hughes Lois Gwilym Emma Williams Claire Roberts Cinio Ysgol Darperir cinio ysgol blasus a maethlon. I weld y fwydlen presennol ewch i’r wefan: https://www.conwy.gov.uk/en/Resident/ Education-and-Families/Schools/Food- in-Schools/School-Menu- Checker/School-Menu-Checker.aspx

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Penmachno,

Penmachno,

Betws-y-Coed

Conwy

LL24 0PT

01690 760394

pennaeth@penmachno.conwy.sch.uk

@Ysgolpenmachno

Ysgol Penmachno © 2024

Website designed and maintained by H G Web Designs