Cysylltu

efo Ni

Ysgol Penmachno,

Penmachno,

Betws-y-Coed

Conwy

LL24 0PT

01690 760394

pennaeth@penmachno.conwy.sch.uk

@Ysgolpenmachno

Ysgol Penmachno © 2022 Website designed and maintained by H G Web Designs

Amdanom Ni

Staff yr Ysgol: Pennaeth: Mrs Bethan Davies B.Addysg Cadeirydd y Llywodraethwyr: Mrs Veda Richards Clerc i'r Llywodraethwyr: Mrs Olwen Griffiths Pennaeth ac Athrawes Cyfnod Sylfaen: Bethan Davies B.Addysg Athro Cyfnod Allweddol 2: Ffion Edwards BA TAR Athrawes CPA: Elen Roberts BA TAR Cymhorthydd Dosbarth Cyfnod Sylfaen: Teleri Lloyd Cymhorthydd Dosbarth ac Anghenion Dysgu Ychwanegol: Meira Owen Clerc Amser Cinio: Teleri Lloyd a Meira Owen Cymhorthyddion Clwb Brecwast: Teleri Lloyd a Meira Owen Gofalwraig a Croesi Plant: Tegwen Parry Cogyddes: Eleri Williams Oriau Ysgol Clwb Brecwast - 8:15-8:40 Cofrestru - 8:50-9:00 Gwers 1 - 9:00-10:30 Amser Chwarae - 10:30-10:50 Gwers 2 - 10:45-12:00 Amser Cinio - 12:00-1:00 Gwers 3 - 1:00-2:05 Amser Chwarae - 2:15-2:35 Gwers 4 - 2:35-3:30 Amser Adref - 3:30 Cinio Ysgol Darperir cinio ysgol blasus a maethlon gan Anti Eleri. I weld y fwydlen presennol ewch i’r wefan: https://www.conwy.gov.uk/en/Resident/Education-and-Families/Schools/Food- in-Schools/School-Menu-Checker/School-Menu-Checker.aspx
English

Amdanom Ni

Staff yr Ysgol: Pennaeth: Mrs Bethan Davies B.Addysg Cadeirydd y Llywodraethwyr: Mrs Veda Richards Clerc i'r Llywodraethwyr: Mrs Olwen Griffiths Pennaeth ac Athrawes Cyfnod Sylfaen: Bethan Davies B.Addysg Athro Cyfnod Allweddol 2: Ffion Edwards BA TAR Athrawes CPA: Elen Roberts BA TAR Cymhorthydd Dosbarth Cyfnod Sylfaen: Teleri Lloyd Cymhorthydd Dosbarth ac Anghenion Dysgu Ychwanegol: Meira Owen Clerc Amser Cinio: Teleri Lloyd a Meira Owen Cymhorthyddion Clwb Brecwast: Teleri Lloyd a Meira Owen Gofalwraig a Croesi Plant: Tegwen Parry Cogyddes: Eleri Williams Oriau Ysgol Clwb Brecwast - 8:15-8:40 Cofrestru - 8:50-9:00 Gwers 1 - 9:00-10:30 Amser Chwarae - 10:30-10:50 Gwers 2 - 10:45-12:00 Amser Cinio - 12:00-1:00 Gwers 3 - 1:00-2:05 Amser Chwarae - 2:15-2:35 Gwers 4 - 2:35-3:30 Amser Adref - 3:30 Cinio Ysgol Darperir cinio ysgol blasus a maethlon gan Anti Eleri. I weld y fwydlen presennol ewch i’r wefan: https://www.conwy.gov.uk/en/Resident/ Education-and-Families/Schools/Food- in-Schools/School-Menu- Checker/School-Menu-Checker.aspx

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Penmachno,

Penmachno,

Betws-y-Coed

Conwy

LL24 0PT

01690 760394

pennaeth@penmachno.conwy.sch.uk

@Ysgolpenmachno

Ysgol Penmachno © 2022

Website designed and maintained by H G Web Designs