Cysylltu

efo Ni

Ysgol Penmachno,

Penmachno,

Betws-y-Coed

Conwy

LL24 0PT

01690 760394

pennaeth@penmachno.conwy.sch.uk

@Ysgolpenmachno

Ysgol Penmachno © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

Croeso i wefan Ysgol

Penmachno

Lleolir ein hysgol ym mhentref gwledig Penmachno, ger Betws-y-Coed, Sir Conwy, a gwasanaetha’r pentref a’r ardaloedd gyfagos. Dynodir yr ysgol yn ‘Ysgol Gymraeg’ yn ôl polisi iaith yr awdurdod addysg; golyga hyn mai’r Gymraeg yw prif gyfrwng gwaith a bywyd yr ysgol ond anelir at sicrhau bod y disgyblion yn gwbl ddwyieithog erbyn iddynt drosglwyddo. Dosbarth Mes 3-8 oed Dosbarth Derwen 8-11 oed Ein gweledigaeth yma yw fod POB plentyn sy’n mynychu Ysgol Penmachno yn cael y cychwyn gorau phosib a sylfaen gadarn yn ôl eu gofynion ac anghenion mewn awyrgylch hapus, cyffyrddus, ysbrydoledig a heriol, drwy gael yr addysg gorau phosib gyda chyfleoedd a phrofiadau eang a chytbwys. Hyn oll er mwyn sicrhau eu bod yn cyrraedd eu llawn potensial a datblygu sgiliau ieithyddol a mathemategol i fod yn ddysgwyr hyderus, annibynnol a llwyddiannus. Ysgol Penmachno Penmachno, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0PT Ffon: 01690 760394 Ebost: pennaeth@penmachno.conwy.sch.uk Twitter: @Ysgolpenmachno Facebook: Ysgol Penmachno
English

@Ysgolpenmachno

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Penmachno,

Penmachno,

Betws-y-Coed

Conwy

LL24 0PT

01690 760394

pennaeth@penmachno.conwy.sch.uk

@Ysgolpenmachno

Croeso i

wefan Ysgol

Penmachno

Lleolir ein hysgol ym mhentref gwledig Penmachno, ger Betws-y- Coed, Sir Conwy, a gwasanaetha’r pentref a’r ardaloedd gyfagos. Dynodir yr ysgol yn ‘Ysgol Gymraeg’ yn ôl polisi iaith yr awdurdod addysg; golyga hyn mai’r Gymraeg yw prif gyfrwng gwaith a bywyd yr ysgol ond anelir at sicrhau bod y disgyblion yn gwbl ddwyieithog erbyn iddynt drosglwyddo. Cyfnod Sylfaen: 3-8 oed Cyfnod Allweddol 2: 8-11 oed Ein gweledigaeth yma yw fod POB plentyn sy’n mynychu Ysgol Penmachno yn cael y cychwyn gorau phosib a sylfaen gadarn yn ôl eu gofynion ac anghenion mewn awyrgylch hapus, cyffyrddus, ysbrydoledig a heriol, drwy gael yr addysg gorau phosib gyda chyfleoedd a phrofiadau eang a chytbwys. Hyn oll er mwyn sicrhau eu bod yn cyrraedd eu llawn potensial a datblygu sgiliau ieithyddol a mathemategol i fod yn ddysgwyr hyderus, annibynnol a llwyddiannus. Ysgol Penmachno Penmachno, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0PT Ffon: 01690 760394 Ebost: pennaeth@penmachno.conwy.s ch.uk Twitter: @Ysgolpenmachno Facebook: Ysgol Penmachno

Ysgol Penmachno © 2024

Website designed and maintained by H G Web Designs

@Ysgolpenmachno